Blogumdaki kaynak belirtilmemiş tüm yazılar Emre Güney'e aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Blogger tarafından desteklenmektedir.

Güçlü bilgisayarın mı var? Dururken kripto para kazansın. Hemen bir madencilik hesabı aç!

Hiçbir şey salt iyi ya da salt kötü halde bulunamaz!

By | Leave a Comment

“ Eğer bir şey kötüye gidiyor görünüyorsa aynı şey aynı zamanda bir çok başka olumlu fırsat pencerelerine açılmış demektir. Seçilmesi, farketmesi zordur ancak hiçbir kötü şey, yanında iyi yönler olmadan gelemez. Evrende hiçbir şey ve olay salt iyi ya da salt kötü halde bulunamaz! Evet bu birçoklarına saçma ve tuhaf gelebilir. Ancak bu realitemizin kanunudur. Bu yüzden aydınlanmış insanlar her şeyi pek fazla kendi haline bırakmış gibi görünürler ve kimi zaman bu yüzden tepki çekerler. Çünkü akışa güvenirler, evrenin ve Tanrı'nın güvenli kollarında olduklarını ve ölümsüz olduklarını bilirler. En önemlisi, herkesin aydınlanması için kimi acıların ve mücadelelerin kaçınılmaz olduğunu ve her şeye müdahale edilemeyeceğini, realitemizde her gelişmişlik düzeyinde varlıklar bulunduğunu, her düzeyin tekamül etmek için kendine has olaylara maruz kalması gerektiğini bilirler.

Her olay ve taraf kendi içinde her iki kutuptan etkiler taşır. Bu kutupları ancak yargıları bırakmış, toplum bilinciyle öz bilincini birbirinden ayırmış, bilgiyle dolmuş ve kalbi açılmış kişiler ayıklayıp lehlerine kullanabilir. O esnada çoğunluk, ağır, yapışkan ve karanlık dumanda boğuşmakla meşgûldürler. 
Emre Güney
07/07/14 
Sonraki Kayıt Önceki Kayıt Ana Sayfa

0 yorum: