Blogumdaki kaynak belirtilmemiş tüm yazılar Emre Güney'e aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Blogger tarafından desteklenmektedir.

Güçlü bilgisayarın mı var? Dururken kripto para kazansın. Hemen bir madencilik hesabı aç!

Cennet yolu

By | 1 comment
İnsana lâyık yeni dünya için iki şart vardır.

1. Şimdiyi ve burayı sorgulayıp anlamak ve eksiklerini düzeltmek
2. Ruhsal olgunlukla desteklenmiş teknolojik ve bilimsel ilerleme

...cennetin kapıları açılır.

Demek ki sorular sormalı, herşeyi sorgulamalı ve üzerimizde oynanan gerek küresel, gerek ulusal oyunları deşifre etmeliyiz. Paralelinde insanları spiritüel (ruhsal) olarak yetiştirmeliyiz. Kilit rolü bu oynar. Önce insana özü ve kökeni, amacı, dünya-evren-tanrı ile bağlantısı, daha sonra da varoluş içindeki rolü anlatılmalıdır. Bu verileri almış, hele bir de hazmetmiş insan artık hiçbir canlı türüne ya da gezegenine zararlı olacak davranışta bulunamaz. Hiçbir hayvana saygısız ya da sorumsuz davranamaz ve hiçbir insanı incitemez. Evvela böyle insan olunacak. İnsanlık, insana yeniden hatırlatılacak. Böylece nazik, olgun, düşünceli ve sorumluluk sahibi Dünya bekçilerine dönüşeceğiz. Buna dönüşmüş bir insanlık artık para ya da kişisel menfaati değil insanlığa faydayı birincil yaşam amacı olarak bellemiş olur, insan için yaşar. 

Bu gibi insanların karanlık güç odaklarınca satın alınması ya da kandırılarak gezegendeki herhangi bir canlı aleyhine işbirliğinde bulunması imkansızdır. Bakınız yerel yönetimlerin kandırılması sonucu özgürce akıp içinden geçtiği tüm canlı hayata hayat katan derelerin HES'ler ile kontrol altına alınması ve küresel kartellere toprak kazandırması. Gerek bunun gibi, gerek tek bir ağacın keyfiyen kesilmesi kadar basit bir olgu gibi saçmalıklar olgunlaşmış varlıklar için asla söz konusu olamaz. İnsanın her alanda tam zararsızlığının ve ırkı için koşulsuz, hatta bedelsiz hizmetinin tek yolu onu ruhen olgunlaştırmaktır.

Nihayetinde manevi olgunlukla desteklenmiş bilimsel ilerleme başlar. Aksi halde ve şu durumda, istediğiniz kadar zenginlik ya da ünvan kazanın, bu zindandan kaçışınız söz konusu olamaz! Olgunlaşmış ve uyanmış
ruhlar savaş ve savunma teknolojisine değil, sınırsız ve bedelsiz enerjiye, küresel refaha, kaliteli sağlık hizmetlerine ve kaliteli eğitime mesai harcayacaktır. Eninde sonunda para sistemi bile yıkılacaktır. Kapitalizm ve emperyalizmden bahsetmiyorum bile. Günümüzde pek çok ilerlemenin önünde çeşitli güçlü engeller var. Patent engelleme gibi, örtbas etme ve sindirici komplolar kurma gibi, kişi ve çalışmalarını ortadan kaldıran kaba kuvvet ve cinayet yolları gibi. Sirius Belgeseli ve Thrive Belgeseli bu konularda yeterince bilgi vericidir. 

Tüm hayatın gönüllülük prensibine dayalı olduğunu, tüm insanların her işi ve uğraşında sadece insanlığa fayda amacı güttüğünü düşünün. Günümüzde ücretsiz uygulamalar yok mu? Pek çok alanda gönüllü hizmette bulunan sivil toplum kuruluşları yok mu? Siz bugün kişisel bir fayda ya da maddi gelir gözetmeksizin anladığınız bir konuda sizden yardım isteyen komşunuza yardım etmekte çekinir misiniz? Ruhlar, sevgili dostlar, içten içe birbirine muhtaç ve bağlı olduğunu, başkasına yapılan bir iyiliğin kendine yapılan iyilik olduğunu bilir. Olgunlaşmış bir insan yapılan kötülüğün kendisine yapıldığını bilir. İncitilen her bir varlık inciten insanın omuzlarına bir yük gibi binecek ve o insanı zaman içinde çürütecektir. İşte size cehennem. Bunu seçmek... ya da yazının başındaki, insan elinden çıkma cenneti seçmek...

Seçim sizin.

Ama şunu bilin. Artık döngünün sonundayız. Bu iki farklı yolu seçen grup artık aynı gezegende olmayacak. Yollar ayrılıyor ve insanlığa layık yeni dünyayı yaşamayı seçenler artık buna uygun davranmak zorundalar. Mezun olamayanlar karanlığa alet olmaya başka bir realitede devam edecekler.

O halde tekrar edelim.
Burayı ve şimdiyi, bize ne yapılmak istendiğini anlayacağız. Mesela David Icke gibi adamları takip edeceğiz. Tüm gerçeklerle yüzleşeceğiz. Paralelinde spiritüel olarak donanımlanacağız. Burada bir tutsak olmadığımızı anlayacak, asıl varlığımızla(öz benliğimizle) tanışacak ve buradaki senaryoyu anlayacağız. Senaryodaki yerimizi anlayacağız. Bu kararmış Dünya'dan çıkışın yolu bu iki kolu paralel olarak geliştirmek ve öğrenilenleri uygulamak. Ruhsal gelişim olmadan hiçbir maddi güç ya da teknoloji burayı düzeltmeye yetmez. Huzur dolu yeşil tepelerde görüşmek dileğiyle.

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt Ana Sayfa

1 yorum: